Skip to main content

Mewngofnodi i reoli eich prentisiaeth wag

Nodwch fanylion y prentisiaethau gwag yma i'w rhestru ar Dod o hyd i brentisiaeth.

Bydd angen i chi fewngofnodi neu greu cyfrif gyda SOC (Sign On Cymru). Pan fyddwch wedi mewngofnodi neu greu cyfrif byddwch yn cael eich cyfeirio yn ôl at y gwasanaeth Rheoli Prentisiaethau.

Bydd ein canllaw Rheoli Prentisiaeth i ddefnyddwyr yn eich helpu i gofrestru gyda SOC, ac i nodi a rheoli eich prentisiaethau gwag.

Cyn i chi ddechrau


Os ydych yn newydd i brentisiaethau darllenwch Recriwtio prentis: canllawiau i gyflogwyr

Gallwch hefyd gwblhau Proffil Cyflogwr i hyrwyddo neu drefnu ar y Gwasanaeth Swyddi Gwag Prentisiaethau (AVS).

Bydd angen i gyflogwyr sydd am gyflogi prentisiaid ddod o hyd i ddarparwr hyfforddiant a dewis cwrs hyfforddi prentisiaethau. Mae dwy ffordd o wneud hyn;

  1. Gallwch gofrestru eich diddordeb drwy'r ffurflen Mynegi Diddordeb a bydd cynghorydd Ymgysylltu â Chyflogwyr yn cysylltu â chi.
  2. Gallwch gysylltu â Darparwr Hyfforddiant, ac mae rhestr lawn ohono i'w gweld yma.

CYSYLLTIEDIG

Pecyn Cymorth Cyflogwyr Prentisiaethau

Helo Blod