Skip to main content

Chwilio am brentisiaeth wag

Dangos yn unig

CYSYLLTIEDIG

Cyflogwyr Prentisiaethau

Rhestr gynyddol o gyflogwyr sy'n recriwtio prentisiaid yng Nghymru a'r cyfleoedd sy'n cael eu darparu ganddynt.

Ynglŷn â Phrentisiaethau

Beth yw prentisiaeth a phwy all ymgeisio?

Rheoli Prentisiaethau

Mae cyflogwyr yn llofnodi neu'n creu cyfrif i ychwanegu swyddi gwag newydd neu reoli swyddi gwag presennol.

TU HWNT I LLYW.CYMRU

Cyngor gyrfaoedd

Ar wefan Cymru'n Gweithio